Koreansk

Berg videregående skole tilbyr, som første og hittil eneste videregående skole i Norge, faget koreansk språk fra høsten 2008. Dette er en unik mulighet til å lære et språk og bli kjent med en kultur som er ukjent for de fleste. Ukjent, men allikevel viktigere enn du kanskje skulle tro – både økonomisk og politisk.

Hvorfor koreansk?

Kanskje du driver med Taekwondo? Kanskje du har et forhold til mobiler og andre high-tech-produkter som LG, Samsung og Hyundai? Kanskje du tenker på en karriere innen shipping, utenrikspolitikk eller utviklingsarbeid? Kanskje du er adoptert fra Korea? Eller kanskje du rett og slett bare er nysgjerrig?

Ved å bli med i den første koreanskklassen ved Berg videregående skole i Norge, får du kunnskap i et språk og om en kultur som få i Norge har inngående kunnskap om. Faktisk er det relativt få i hele den vestlige verden som har inngående kunnskap om Korea, sammenliknet for eksempel med kunnskapen om naboland som Kina og Japan. Dermed kan koreanskfaget ved Berg bli din start til en ettertraktet spesialkompetanse.

Hvem er koreanskfaget for?

Som sagt – enten du allerede har et forhold til Korea, eller du bare er nysgjerrig på noe nytt og spennende, så er du velkommen til koreanskundervisningen! Faget er åpent for alle som går på videregående skole i Oslo. Undervisningen vil foregå om ettermiddagen, etter normal skoletid. Du trenger altså ikke være elev ved Berg for å ta koreansk hos oss. Du trenger ingen forkunnskaper, for vi starter helt på nybegynnernivå (Fremmedspråk fellesfag nivå I). Etter tre år vil du ha nådd de avsluttende kompetansemålene i Fremmedspråk fellesfag nivå II. Du kan altså ta faget i stedet for et annet fremmedspråk i den ordinære undervisningen. Eller du kan velge å ta koreansk som et fag, i tillegg til full belastning om dagen.